Workshops en lezingen

Met veel plezier kom ik naar jouw school, organisatie of evenement om een bijscholing te verzorgen in de vorm van een lezing of een workshop. Je kunt kiezen uit de thema's die je hieronder vindt.


Voor een onderdeel van een studiedag is één workshop wellicht voldoende, voor een bijscholing of teambuilding van het lerarenteam kun je twee workshops combineren. We gaan dan een hele dag aan de slag. Bijvoorbeeld: voor de middag de workshop 'NT2 anders bekeken' en na de middag 'Dramatische expressie in de taalklas'. Alle combinaties zijn mogelijk. (Om voldoende interactie en input te hebben zijn minimaal tien deelnemers vereist.)


Wil je even bespreken welke workshop of lezing voor jouw team het meest geschikt is? Neem dan gerust contact op. 


Prijzen op aanvraag.

Liever even het hoofd leegmaken en uit volle borst anderhalf uur liedjes zingen? Dat kan ook :-)

Ik begeleid meezingsessies voor anderstaligen. Meer informatie daarover vind je bij Theater van A tot Z.

Kies uit dit aanbod:

Lezing

Het ABC van de motivatie

Duur: 1 uur

Doelgroep: leraren en docenten van alle vakken (van basisschool tot hoger onderwijs)

Maximaal aantal deelnemers: 250


Inhoud

Aan de hand van voorbeelden en anekdotes laat ik het publiek op een entertainende manier kennismaken met de basis van de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. De Vlaamse motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste maakte er een ABC van: autonomie, betrokkenheid, competentie.


Doel

De deelnemers krijgen inzicht in hoe intrinsieke motivatie werkt. Ze kunnen vervolgens zelf reflecteren over hoe ze de motivatie bij hun eigen leerders willen gaan stimuleren. 

Lezing Taalbarrières doorbreken:

communiceren met anderstaligen

Duur: 1 uur

Doelgroep: leraren en docenten van alle vakken, taalvrijwilligers

Maximaal aantal deelnemers: 250


Inhoud

Veel mensen worden geconfronteerd met anderstaligen die Nederlands leren en weten niet goed hoe ze die leerders op taalvlak kunnen bijstaan. In deze lezing laat ik zien hoe je bijvoorbeeld je eigen taalgebruik of manier van lesgeven aan anderstaligen kunt aanpassen. We beantwoorden vragen als: Hoe spreek ik met anderstaligen? Welke woorden moet ik gebruiken? Wat doe ik als iemand mij niet begrijpt? 


Doel

De deelnemers leren beter communiceren met anderstaligen, zowel via gesproken en geschreven taal als met visuele hulpmiddelen.

Workshop

NT2 anders bekeken

Duur: 3 uur (inclusief korte pauze)

Doelgroep: leraren NT2/NVT (van basisschool tot hoger onderwijs)

Maximaal aantal deelnemers: 25


Inhoud

Via enkele voorbeelden uit mijn podcast Docent NT2 laat ik deelnemers zien hoe ze op een andere manier naar de inhoud van hun les en mogelijke uitdagingen kunnen kijken. Samen gaan we vervolgens problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen in groepjes bespreken én helpen oplossen.

 

Doel

De deelnemers leren op een verfrissende manier out of the box te denken als het gaat om NT2 doceren. We bespreken o.a. hoe een ideale les eruitziet, hoe je voor afwisseling zorgt en hoe je routines of valkuilen kunt vermijden.

Workshop

Dramatische expressie in de taalklas

Duur: 3 of 6 uur (inclusief korte pauze of lunchtijd)

Doelgroep: docenten NT2 en/of vreemde talen

Maximaal aantal deelnemers: 30


Inhoud

Er komen een aantal taal- en toneelspelletjes en communicatieve expressieopdrachten aan bod die elke enthousiaste docent zelf kan doen in de klas. Acteerervaring is absoluut niet nodig. De activiteiten bevorderen de groepssfeer, geven het zelfvertrouwen van de leerders een boost en zorgen voor plezier in de klas. We laten ook zien wat je kunt doen met poëzie en dramatisch tekstmateriaal.

In de workshop van zes uur bekijken we bovendien hoe je leerlingen kunt helpen een goeie presentatie te geven. Verder geven we tips om zelf aan de slag te gaan met een toneeltekst of roman.


Doel

De deelnemers leren een aantal speelse en interactieve taal- en dramaspelletjes die spreekvaardigheid en communicatieve vaardigheden vergroten.

Workshop

Hoe gebruik je authentieke materialen?

Duur: 3 uur (inclusief korte pauze)

Doelgroep: leraren NT2/NVT (van basisschool tot hoger onderwijs)

Maximaal aantal deelnemers: 25


Inhoud

In de moderne vreemdetalendidactiek ligt de nadruk op het gebruik van zoveel mogelijk ‘authentiek materiaal’ in de klas. Daar zijn goede redenen voor: het zorgt voor direct contact met natuurlijke taal, het brengt de wereld dichterbij, het is motiverend. In deze workshop bespreken we wat authentiek materiaal precies is en hoe je het kunt inzetten. We besteden ook aandacht aan het Europees Referentiekader voor Vreemde Talen (ERK) en aan verschillende leerstijlen.


Doel

De deelnemers leren authentiek materiaal gebruiken, ze gaan opdrachten verzinnen en evalueren, en inspiratie opdoen om met authentiek materiaal aan de slag te gaan in hun eigen lessen.

Workshop

Woordenschat bij kinderen en tieners

Duur: 3 uur (inclusief korte pauze)

Doelgroep: leraren NT2/NVT (basis- en secundair onderwijs)

Maximaal aantal deelnemers: 30


Inhoud

Een systematische aanpak van woordenschatonderwijs is noodzakelijk als je lesgeeft aan anderstaligen. Woordenschatkennis is in hoge mate bepalend voor de prestaties van leerlingen op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven.

De deelnemers maken kennis met verscheidene werkvormen om woordenschat te vergroten, te consolideren en te controleren. We gebruiken voorbeelden uit de woordenschatpakketten 'Hotel Hallo' (5-11 jaar) en 'Plein 16' (12-16 jaar). De voorbeelden en didactische tips kunnen de leraren later ook op andere materialen toepassen. 


Doel

In deze workshop leren de deelnemers hoe taalverwerving bij kinderen en jonge tieners werkt en hoe ze kunnen ‘zorgen voor woorden’, ook buiten de taalles.

Workshop

Uitspraakverbetering bij anderstaligen

Duur: 3 uur (inclusief korte pauze)

Doelgroep: leraren NT2/NVT (secundair en hoger onderwijs)

Maximaal aantal deelnemers: 30


Inhoud

Aan de hand van informatie en oefeningen uit de boeken 'Goed gezegd' en 'Uitspraaktrainer in de les' behandelen we alle belangrijke facetten van uitspraakonderwijs: klanken, woordaccent (klemtoon), intonatie en zinsaccent, verbonden spraak. Verder besteden we aandacht aan de relatie tussen uitspraak en spelling, en het beoordelen en remediëren van de uitspraak van leerders. Eventueel bespreken we ook de uitspraak van de standaardtaal in Vlaanderen en het gebruik van Vlaamse tussentaal.

 

Doel

Aan de hand van theoretische achtergrondkennis en praktische tips leren de deelnemers hoe ze de uitspraak van hun leerlingen of cursisten kunnen verbeteren.

Workshop

Spreken voor publiek

Duur: 2 x 3,5 uur (op verschillende dagen)

Doelgroep: iedereen vanaf 16 jaar (leerlingen, lerarenteams, collega's in bedrijven)

Maximaal aantal deelnemers: 15


Inhoud

Deze workshop maken we samen op maat. Jij vertelt wat je behoeftes zijn en ik zorg dat we resultaten boeken. We kunnen bijvoorbeeld oefenen op spreekdurf, presentaties geven (met of zonder PowerPoint) of voorlezen. We besteden aandacht aan stem, houding, lichaamstaal, structuur van de voordracht en interactie met het publiek. We registreren de presentaties op video, zodat je gerichte feedback kunt krijgen en jezelf bezig kunt zien.


Doel

Aan de hand van praktische oefeningen en feedback leren de deelnemers met voldoende zelfvertrouwen spreken voor een publiek.

Foto na een workshop bij VONK, 4 september 2023 in Alkmaar